Emilia
Topolnicka-Łańduch

Adwokat.
Senior Associate.

Emilia Topolnicka-Łańduch

Adwokat.
Senior Associate.

emilia.topolnicka-landuch@smmlegal.pl

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Wielkopolska Izba Adwokacka

Języki

angielski, niemiecki

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Profil

Specjalistka w zespole prawa administracyjnego SMM Legal. Interesuje się prawem administracyjnym, szczególnie prawem samorządowym i zagadnieniami związanymi z gospodarką komunalną jednostek samorządu terytorialnego.

Doświadczenie

Uczestniczyła w projektach związanych z reprezentacją klientów przed sądami i organami administracji publicznej w postępowaniach dotyczących pozyskiwania i wydatkowania środków w ramach funduszy europejskich.

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Zajmuje się problemami z zakresu prawa cywilnego (zarówno procesowego jak i materialnego), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już po pierwszym roku studiów, pracując w poznańskich kancelariach prawnych o zróżnicowanym profilu działalności.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share