Konrad Mazur

Konrad Mazur. Of Counsel.

Doktorant w Zakładzie Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Biegle łączy wiedzę informatyczną z prawniczą. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych i ochronie informacji - tajemnic, danych osobowych i własności intelektualnej – w sektorze nowoczesnych technologii informacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w badaniu zgodności z wymogami regulacyjnymi systemów IT, sporządzaniu umów wdrożeniowych w obszarze ICT, obrotu i zarządzania własnością intelektualną oraz tajemnicami w sektorze IT, zapewnianiu zgodności organizacji z wymogami ochrony danych osobowych i obsługi incydentów bezpieczeństwa - w szczególności wycieków danych osobowych i nieosobowych.

Autor publikacji naukowych z obszaru cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i informacji. Wykładowca na studiach podyplomowych z prawa ochrony danych na kilku renomowanych uczelniach. Absolwent studiów podyplomowych z prawa nowoczesnych technologii.