Konrad
Mazur

Of Counsel.

Konrad Mazur

Of Counsel.

konrad.mazur@smmlegal.pl

Specjalizacje

cyberbezpieczeństwo

ochrona danych osobowych

prawo nowoczesnych technologii

prawo własności intelektualnej

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Akademia Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Języki

angielski

Specjalizacje

cyberbezpieczeństwo

ochrona danych osobowych

prawo nowoczesnych technologii

prawo własności intelektualnej

Profil

Specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie systemów informatycznych i ochronie informacji: tajemnic, danych osobowych i własności intelektualnej. Działa głównie w sektorze IT. Łączy wiedzę informatyczną z prawniczą.

Doświadczenie

Wspomaga klientów w odpowiednim zapewnianiu ochrony danych osobowych. Doradza w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa – w szczególności wycieków danych osobowych i nieosobowych. Ma doświadczenie w badaniu zgodności z wymogami regulacyjnymi systemów IT. Przygotowuje także umowy wdrożeniowe w obszarze ICT.

Pracę zawodową łączy z karierą naukową i dydaktyczną. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Autor publikacji naukowych z obszaru cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i informacji. Wykłada na studiach podyplomowych z prawa ochrony danych na kilku renomowanych uczelniach. Absolwent studiów podyplomowych z prawa nowoczesnych technologii.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share