Piotr Olkiewicz

Piotr Olkiewicz. Adwokat. Of Counsel.

Ekspert w zakresie prawa karnego skarbowego, prawa podatkowego i celnego, prawa finansowego i egzekucji administracyjnej oraz odpowiedzialności członków zarządu i wspólników spółek na gruncie ordynacji podatkowej.

Jego unikalne doświadczenie wynika z kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych. W latach 1992-2007 kierował Wydziałem Postępowań Przygotowawczych w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu obejmującym swoją właściwością obszar województwa. Występował jako finansowy organ postępowania przygotowawczego oraz przed sądami jako oskarżyciel publiczny w sprawach karnych skarbowych.

Wielokrotny wykładowca na szkoleniach zawodowych dla: prokuratorów i aplikantów prokuratorskich, sędziów i aplikantów aplikacji sędziowskiej, radców prawnych i aplikantów radcowskich, pracowników skarbowości – organizowanych m.in. przez różne jednostki organizacyjne Prokuratury i Sądów oraz przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów w Warszawie. Organizator i moderator szkoleń z zakresu prawa karnego skarbowego, również z udziałem sędziów Sądu Najwyższego. Kilkukrotny uczestnik i wykładowca na szkoleniach z udziałem przedstawicieli Departamentu Skarbu USA.

Od 2007 roku jest czynnym adwokatem i członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.