Piotr
Olkiewicz

Adwokat.
Of Counsel.

Piotr Olkiewicz

Adwokat.
Of Counsel.

piotr.olkiewicz@smmlegal.pl

Specjalizacje

egzekucja administracyjna

prawo finansowe

prawo karne gospodarcze

prawo karne skarbowe

prawo podatkowe i celne

Zrzeszenia

Wielkopolska Izba Adwokacka

Języki

angielski

Specjalizacje

egzekucja administracyjna

prawo finansowe

prawo karne gospodarcze

prawo karne skarbowe

prawo podatkowe i celne

Profil

Doświadczony ekspert w zakresie: prawa karnego skarbowego, prawa podatkowego i celnego, prawa finansowego, egzekucji administracyjnej oraz odpowiedzialności członków zarządu i wspólników spółek na gruncie ordynacji podatkowej.

Doświadczenie

Jego unikalne doświadczenie wynika z kilkunastoletniej pracy w organach skarbowych. W latach 1992-2007 kierował Wydziałem Postępowań Przygotowawczych w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Występował jako finansowy organ postępowania przygotowawczego oraz przed sądami jako oskarżyciel publiczny w sprawach karnych skarbowych.

Wielokrotnie prowadził szkolenia z zakresu prawa karnego skarbowego dla pracowników skarbowości oraz zawodowych prawników: prokuratorów, radców prawnych czy sędziów, również z udziałem sędziów Sądu Najwyższego. Kilkukrotny uczestnik i wykładowca na szkoleniach z udziałem przedstawicieli Departamentu Skarbu USA.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share