Rafał Olkiewicz

Rafał Olkiewicz. Adwokat. Of Counsel.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, w szczególności karnego skarbowego. Występuje jako obrońca przed organami ścigania (zwłaszcza finansowymi organami postępowania przygotowawczego) oraz przed sądami.

Zakres jego zawodowych zainteresowań obejmuje również prawo podatkowe. Jego doświadczenie pozwala na reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych na etapie przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi.

Specjalizuje się ponadto w prowadzeniu spraw w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania i zaległości spółek.

Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posługuje się językiem angielskim.