Rafał
Olkiewicz

Adwokat.
Of Counsel.

Rafał Olkiewicz

Adwokat.
Of Counsel.

rafal.olkiewicz@smmlegal.pl

Specjalizacje

egzekucja administracyjna

prawo finansowe

prawo karne gospodarcze

prawo karne skarbowe

prawo podatkowe

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Wielkopolska Izba Adwokacka

Języki

angielski

Specjalizacje

egzekucja administracyjna

prawo finansowe

prawo karne gospodarcze

prawo karne skarbowe

prawo podatkowe

Profil

W zespole prawa karnego gospodarczego zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa karnego skarbowego. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania i zaległości spółek.

Doświadczenie

Występuje jako obrońca przed organami ścigania (zwłaszcza finansowymi organami postępowania przygotowawczego) oraz przed sądami.

Zakres jego zawodowych zainteresowań obejmuje również prawo podatkowe.

Wielokrotnie reprezentował klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share