Specjalizacje

Prawo administracyjne

Limitations raise questions
We provide answers

Obsługujemy firmy, które potrzebują wsparcia w kontakcie z organami administracji. Zajmujemy się szeroko rozumianą użytecznością publiczną, w tym kompleksową obsługą procesów inwestycyjno-budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego, a także gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami czy ochroną wód i powietrza. Obsługujemy prywatnych i instytucjonalnych inwestorów oraz spółki Skarbu Państwa.

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

prawo inwestycyjno-budowlane

prawo ochrony środowiska

prawo odpadowe

rynki regulowane, ze szczególnym uwzględnieniem prawa telekomunikacyjnego oraz energetycznego

kompleksowe zarządzanie projektami prawno-administracyjnymi

reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi

wsparcie w ubieganiu się o finansowanie projektów infrastrukturalnych ze środków unijnych

sporządzanie wniosków, odwołań i skarg oraz skarg kasacyjnych, a także innych pism w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

pozyskanie zezwoleń i decyzji administracyjnych

Czym zajmował się nasz zespół?

Doradzaliśmy w procesie przejęcia jednego z kluczowych podmiotów deweloperskich Dolnego Śląska, w tym przygotowaliśmy raportu due diligence nieruchomości budowlanych.

Pomagaliśmy Klientowi z branży energetycznej w multidyscyplinarnym projekcie budowy elektrowni wodnej.

Stworzyliśmy due diligence projektu polegającego na budowie instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych. Zlecenie obejmowało m.in. przygotowanie umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ na kwotę ponad 21 mln zł.

Wspieraliśmy Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny w Poznaniu w procesie, gdzie szczególną rolę odegrała ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Doradzaliśmy publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przy rozbudowie i modernizacji szpitala.

Skontaktuj się z ekspertem

Limitations raise questions. We provide answers.
Share