Specjalizacje

Prawo rynku finansowego

Limitations raise questions
We provide answers

Specjalizujemy się w regulacjach rynku finansowego i doradztwie transakcyjnym. Usługi dedykujemy w szczególności bankom, domom maklerskim, towarzystwom funduszy inwestycyjnych czy instytucjom płatniczym.

Wśród Klientów naszego departamentu są m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., SGB Bank S.A., Santander Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. czy Noble Funds TFI S.A.

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

Obsługa prawna banków

Inwestycje i prawo rynku kapitałowego

Doradztwo transakcyjne

Doradztwo przy emisji papierów wartościowych

Obsługa prawna funduszy inwestycyjnych i TFI

Doradztwo regulacyjne i compliance

Obsługa korporacyjna spółek

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Doradztwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi, instrumentami finansowymi i instrumentami pochodnymi

Czym zajmował się nasz zespół?

Obsługiwaliśmy jedną z największych na rynku polskim transakcji debt-to-equity (wielkość konwersji ponad 160 mln PLN) dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia w związku z umowami opcji walutowych.

Wsparliśmy wdrożenie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Doradzaliśmy Santander Bank Polska S.A. w zakresie dostosowania zwinnych metod zarządzania (agile) stosowanych w banku do wymogów Rekomendacji H.

Wspieraliśmy Santander Bank Polska SA w przygotowaniu do procesu BION organizowanego corocznie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W Getin Noble Bank SA przeprowadziliśmy postimplementacyjny przegląd regulacji wewnętrznych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Doradzaliśmy przy emisji obligacji Piotrkowska Development.

Zapewnialiśmy kompleksowe wsparcie przy realizacji obowiązków informacyjnych emitentów – m.in. Netia S.A. oraz PKN Orlen S.A.

Prowadziliśmy szkolenia dla emitentów i instytucji finansowych z zakresu prawa rynku finansowego.

Skontaktuj się z ekspertem

Limitations raise questions. We provide answers.
Share