Blanka
Jaszczyńska

Associate.

Blanka Jaszczyńska

Associate.

blanka.jaszczynska@smmlegal.pl

Specjalizacje

postępowanie cywilne

prawo cywilne

prawo procesowe cywilne

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski

 

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Języki

angielski, hiszpański

Specjalizacje

postępowanie cywilne

prawo cywilne

prawo procesowe cywilne

Profil

Aplikantka radcowska w zespole procesowym SMM Legal. Wspiera starszych prawników w prowadzonych przez nich postępowaniach sądowych. Uczestniczy w projektach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy.

Doświadczenie

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa już od czasów studenckich. Wspierała prawnie zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Zajmowała się kompleksową obsługą postępowań egzekucyjnych. Prowadziła także postępowania rejestrowe oraz wieczystoksięgowe.

Poza prawem ukończyła również Dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share