dr Jędrzej
Bujny

Radca prawny.
Of Counsel.

dr Jędrzej Bujny

Radca prawny.
Of Counsel.

jedrzej.bujny@smmlegal.pl

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Wykształcenie

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Profil

Ekspert w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań zawodowych i naukowych leżą: gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa oraz odnawialne źródła energii. Jest doktorem nauk prawnych z doświadczeniem w nauczeniu akademickim.

Doświadczenie

Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz spółkami komunalnymi. Prowadzi postępowania przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi. Zarządzał wieloma projektami związanymi z rozwojem infrastruktury komunalnej, w tym tych na szczeblu ministerialnym. Autor i współautor ponad 90 opracowań naukowych i popularnonaukowych oraz blisko 30 ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych, Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Jest doradcą regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych. Dzieli się wiedzą  jako szkoleniowiec oraz prelegent. Występował na kilkudziesięciu konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Prowadził szkolenia dla takich podmiotów jak Municipium, Abrys, Szkoła Administracji Samorządowej, Presscom, Rekopol, Ekorum.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share