dr Maciej
Dybowski

Of Counsel.

dr Maciej Dybowski

Of Counsel.

maciej.dybowski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo gospodarcze

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński

Specjalizacje

prawo gospodarcze

Profil

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2007-2012 był członkiem Rady Zarządzającej Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu.

 

Doświadczenie

Doradca, a następnie pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich (2006-2010) oraz sekretarz redakcji Magazynu „Ius et Lex”.

W latach 2002-2003 stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego, w roku 2008 stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w 2009 stypendysta i stażysta Uniwersytetu w Hull (Wielka Brytania).

Autor książki „Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS” (C.H. Beck 2007) oraz artykułów, recenzji i tłumaczeń naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa oraz praw jednostki.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share