Julia
Pampuchowicz-Sibiak

Associate.

Julia Pampuchowicz-Sibiak

Associate.

julia.pampuchowicz@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo konkurencji

prawo spółek

prawo umów

prawo zobowiązań

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski, rosyjski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo konkurencji

prawo spółek

prawo umów

prawo zobowiązań

Profil

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie umów, oraz w prawie handlowym. Na co dzień, w ramach prac departamentu prawa gospodarczego SMM Legal, zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów biznesowych. W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajduje się również prawo autorskie.

Doświadczenie

Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej klientów. Sporządza i opiniuje umowy cywilnoprawne, przygotowuje informacje i opinie prawne, prowadzi postępowania rejestrowe. Brała również udział w przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence) oraz opracowywaniu projektów dokumentów wewnętrznych spółek.

Weszła w skład zespołu SMM Legal doradzającego klientowi w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji, toczących się przed Komisją Europejską oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie jednej z największych transakcji M&A w Polsce w sektorze energetycznym.

W czasie studiów nagradzana Stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w nauce oraz aktywność naukową.

Jej praca magisterska pt.: „Umowa licencyjna w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem zasady ochrony twórcy” została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

04.10.2021

Umowa NDA. Co warto o niej wiedzieć w praktyce?

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share