Julia
Pampuchowicz

Associate.

Julia Pampuchowicz

Associate.

julia.pampuchowicz@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo konkurencji

prawo spółek

prawo zobowiązań

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu – aplikantka radcowska

Języki

angielski, rosyjski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo konkurencji

prawo spółek

prawo zobowiązań

Profil

Aplikantka radcowska. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie umów oraz w prawie handlowym. W ramach prac departamentu prawa gospodarczego SMM Legal zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów biznesowych. W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajduje się również prawo autorskie.

Doświadczenie

Sporządza i opiniuje umowy cywilnoprawne, przygotowuje informacje i opinie prawne, prowadzi postępowania rejestrowe. Brała również udział w przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence) oraz opracowywaniu projektów dokumentów wewnętrznych spółek.

Była w zespołe SMM Legal doradzającym klientowi w postępowaniach kontroli koncentracji przed Komisją Europejską oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt dotyczył jednej z największych transakcji M&A w Polsce w sektorze energetycznym.

W czasie studiów nagradzana Stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w nauce oraz aktywność naukową.

Jej praca magisterska pt.: „Umowa licencyjna w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem zasady ochrony twórcy” została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

16.03.2022

Zgoda UOKiK na największą koncentrację na polskim rynku gazu – sukces zespołu prawa konkurencji SMM Legal

04.10.2021

Umowa NDA. Co warto o niej wiedzieć w praktyce?

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share