Mikołaj
Piekutowski

Assistant.

Mikołaj Piekutowski

Assistant.

mikolaj.piekutowski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo Unii Europejskiej

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Wiedeński

Języki

angielski, niemiecki

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo Unii Europejskiej

Profil

Student IV roku prawa oraz absolwent studiów licencjackich European Legal Studies. Interesuje się prawem wspólnotowym oraz prawem cywilnym.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywał od pierwszego roku studiów w jednej z wiodących kancelarii procesowych w Poznaniu. Wspiera zespół w codziennej pracy przy bieżącej obsłudze klientów w sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Pełni funkcję prezesa Koła Naukowego Prawa Europejskiego działającego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Aktywnie rozwija swoje zainteresowania w wielu inicjatywach studenckich.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share