prof. UAM dr hab. Maciej
Mataczyński

Adwokat.
Partner zarządzający.

prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński

Adwokat.
Partner zarządzający.

maciej.mataczynski@smmlegal.pl

Specjalizacje

polskie i europejskie prawo spółek handlowych

prawo rynku kapitałowego

Wykształcenie

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Harvard Law School

Instytut T.M.C. Assera w Hadze

Zrzeszenia

Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

angielski

Specjalizacje

polskie i europejskie prawo spółek handlowych

prawo rynku kapitałowego

Profil

Założyciel i Partner Zarządzający w SMM Legal oraz Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczony jako niezależny członek Rad Nadzorczych. Wielokrotnie otrzymał indywidualne wyróżnienie w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal 500. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i prawie rynku kapitałowego.

Doświadczenie

Kieruje zespołem odpowiedzialnym za fuzję PKN Orlen S.A. z Grupą LOTOS S.A. Aktywnie uczestniczył w pracach związanych z otrzymaniem zgody Komisji Europejskiej na tę koncentrację.

Ponadto koordynuje reprezentacją Klientów w najpoważniejszych sprawach sądowych. Współpracuje z przedsiębiorstwami prywatnymi oraz spółkami Skarbu Państwa. Doradza w projektach dotyczących Europejskiego Funduszu Regionalnego. Od 2014 był wielokrotnie powoływany jako niezależny doradca polskich ministrów w obszarze nadzoru właścicielskiego oraz udziału Skarbu Państwa w spółkach o strategicznym znaczeniu.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 70 publikacji w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem m.in. komentarzy prawniczych do kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej ustawy o kontroli niektórych inwestycji i głównych ustaw rynku kapitałowego.

W latach 2006 i 2008-2013 był przewodniczącym Rady Nadzorczej w PKN Orlen S.A. Od 2008 roku działa jako sekretarz i przewodniczący komitetu audytowego w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.

20.06.2024

Dwie rekomendacje indywidualne dla ekspertów SMM Legal w rankingu „Rzeczpospolitej”

28.03.2024

Międzynarodowy ranking The LEGAL 500 EMEA 2024 wyróżnia kancelarię i jej ekspertów

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share