Stanisław
Marzec

Assistant.

Stanisław Marzec

Assistant.

stanislaw.marzec@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

proces cywilny

Wykształcenie

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – student

Zrzeszenia

Korporacja Akademicka Chrobria w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo cywilne

proces cywilny

Profil

Asystent w departamencie prawa procesowego kancelarii. Studiuje prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się prawem cywilnym.

Doświadczenie

Doświadczenie prawnicze zdobywa od początku studiów, stale rozwijając swoje umiejętności. Wspiera zespół w wielu sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, przygotowując pisma procesowe oraz materiały do analiz prawnych.

Czynnie angażuje się w życie naukowe i akademickie. Działa w Korporacji Akademickiej Chrobria w Poznaniu. Laureat stypendium naukowego rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share