Tymoteusz
Mądry

Radca prawny.
Associate.

Tymoteusz Mądry

Radca prawny.
Associate.

tymoteusz.madry@smmlegal.pl

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

francuski

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Profil

Specjalista w zespole prawa administracyjnego SMM Legal. Zawodowo i naukowo interesują go kwestie związane z prawem ochrony środowiska oraz gospodarką odpadami. Specjalizuje się również w regulacjach dotyczących zagospodarowania przestrzeni i w prawie budowlanym.

 

Doświadczenie

Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych. Wspiera zarówno jednostki samorządu terytorialnego czy organy ochrony środowiska jak i przedsiębiorców prywatnych. Obsługuje podmioty z wielu sektorów gospodarki m.in. deweloperów, podmioty zajmujące się realizacją obiektów liniowych, przedsiębiorców działających w branży zagospodarowania odpadów.

Stały uczestnik konferencji naukowych i branżowych oraz autor licznych publikacji zarówno naukowych jak i popularnonaukowych dotyczących swojej specjalizacji.

Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share