Case study

Coventry University | Udana rejestracja brytyjskiej uczelni w Polsce

The changes do not surprise us
They challenge

Klient

Uniwersytet Coventry to brytyjska uczelnia z blisko dwustuletnią tradycją. Należy do grona 100 najlepszych uczelni w Europie pod względem jakości i warunków nauczania. W kategorii relacji ze studentami plasuje się w pierwszej trójce w Europie. Jesienią 2020 roku otworzyła swój kampus we Wrocławiu i uruchomiła w Polsce studia w systemie brytyjskim.

Specjalizacja:

Prawo pracy

Wyzwanie

Klient postawił przed nami dwa zadania. Pierwszym było przeprowadzenie rejestracji pierwszej filii brytyjskiej uczelni w Polsce. Drugie zlecenie dotyczyło uzyskania zezwolenia na rekrutację studentów spoza Unii Europejskiej. W obu przypadkach trudność polegała na bezprecedensowym charakterze obu procedur.

Efekty naszej pracy

Uzyskanie zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rejestrację filii Coventry University w Polsce – pierwszej od 20 lat filii zagranicznej uczelni w Polsce.

Rejestracja oddziału uczelni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opracowanie wewnętrznych regulaminów prawa pracy oraz dostosowanie sposobu funkcjonowania angielskiej uczelni do polskiego kodeksu pracy.

Przeprowadzenie audytu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doradztwo w zakresie medycyny pracy.

Wsparcie w negocjacjach z wynajmującym zapewniającym powierzchnię dydaktyczną we Wrocławiu.

Uzyskanie zezwolenia na rekrutację studentów spoza Unii Europejskiej dzięki nieszablonowemu dostosowaniu polskiej procedury do filii uczelni zagranicznej.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share