Case study

Prawomocne uniewinnienie klienta w trudnej sprawie gospodarczej

The changes do not surprise us
They challenge

Klient

Klient prowadzi szeroko zakrojoną działalność, m.in. w zakresie handlu wyrobami tekstylnymi i obrotu działami sztuki. Posiada udziały w wielu podmiotach gospodarczych.

Specjalizacja:

Prawo karne

Wyzwanie

Klient został oskarżony o to, że usunął znaczne środki pieniężne ze spółki, której grozić miała upadłość. Klient był udziałowcem ww. spółki, a zgodnie z zarzutem miał działać wspólnie z członkiem zarządu. W razie skazania klient nie mógłby zasiadać w zarządach spółek, czy reprezentować ich jako prokurent. Trudność polegała na tym, że gdy zgłosiliśmy się do sprawy, prokurator dysponował już niekorzystną dla klienta opinią biegłego sądowego. Wyzwaniem było zakwestionowanie wiarygodności części zgromadzonej w sprawie dokumentacji księgowej i kasowej spółki, a także rzetelności pozyskanej przez organy ścigania opinii.

Efekty naszej pracy

Skuteczne zakwestionowanie niekorzystnych dla klienta opinii biegłego.

Podważenie wiarygodności dokumentacji księgowej i kasowej spółki.

Pozyskanie nowej, korzystnej dla klienta, opinii innego biegłego.

Uniewinnienie klienta przed sądem I instancji.

Utrzymanie wyroku uniewinniającego przez sąd odwoławczy.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share