Case study

Sieć Badawcza Łukasiewicz | Reorganizacja konsorcjum naukowego

The changes do not surprise us
They challenge

Klient

Sieć Badawcza Łukasiewicz łączy potencjał naukowy i komercyjny. Koncentruje się na czterech obszarach: inteligentna i czysta mobilność, zdrowie, cyfrowa transformacja i zrównoważona gospodarka. To 3. co do wielkości sieć badawcza w Europie zatrudniająca 8 tys. pracowników w 32 instytutach.

Specjalizacja:

Prawo pracy

Wyzwanie

Największym wyzwaniem było powołanie do życia dwóch zupełnie nowych podmiotów – Sieci Badawczej Łukasiewicz tj. Centrum Łukasiewicz i instytutu wchodzącego w skład Sieci. Nasza praca zakładała kompleksowe wsparcie w zakresie reorganizacji prawnego sposobu działania Klientów oraz zabezpieczenie sposobu jego działania w relacjach pracowniczych.

Efekty naszej pracy

Wsparliśmy budowę systemu udostępniania danych osobowych pracowników Sieci oraz doradzaliśmy w zakresie prawa pracy.

Skutecznie pomagaliśmy w nawiązywaniu relacji Centrum z podmiotami należącymi do Sieci.

Ułatwiliśmy instytutowi Sieci zarządzanie zmianami w zakresie zbiorowego układu pracy.

Koordynowaliśmy przeniesienie pracowników instytutu Sieci na nowe stanowiska, negocjowaliśmy ze związkami zawodowymi oraz przygotowaliśmy pełną dokumentację wymaganą prawem pracy.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share