Olga
Blejder

Attorney-at-law.
Senior Associate.

Olga Blejder

Attorney-at-law.
Senior Associate.

olga.blejder@smmlegal.pl

Education

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
– Wydział Prawa i Administracji

Associations

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Languages

niemiecki, angielski, francuski

Profile

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym oraz prawie spółek handlowych. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców z kapitałem obcym, sporządzania umów handlowych, badań due diligence, zakładaniu i likwidowaniu spółek prawa handlowego. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share