Olga
Blejder

Attorney-at-law.
Senior Associate.

Olga Blejder

Attorney-at-law.
Senior Associate.

olga.blejder@smmlegal.pl

Education

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
– Wydział Prawa i Administracji

Associations

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Languages

niemiecki, angielski, francuski

Profile

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym oraz prawie spółek handlowych. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców z kapitałem obcym, sporządzania umów handlowych, badań due diligence, zakładaniu i likwidowaniu spółek prawa handlowego. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

10.03.2022

Labour and criminal law legal clinic classes by SMM Legal experts for the students of the SWPS University

20.12.2021

Promotions and academic achievements in SMM Legal team

Publications

Limitations raise questions. We provide answers.
Share