Aldona Górska

Aldona Górska. Radca Prawny. Doradca podatkowy. Counsel.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwentka Kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była słuchaczem Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych Witold Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. oraz kursu dla samodzielnych księgowych organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada tytuł Master of Public Administration uzyskany w związku z ukończeniem podyplomowych studiów Master of Public Administration (Edycja II) organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Specjalizuje się w dziedzinie szeroko rozumianego prawa nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia badań due dilligence, regulacji stanu prawnego nieruchomości, obrotu nieruchomościami. W kręgu jej doświadczenia zawodowego leży dziedzina prawa i postępowania administracyjnego, w tym aspekty prawne i proceduralne prowadzenia postępowań administracyjnoprawnych w sektorze szeroko rozumianych procesów inwestycyjnych. W dotychczasowej praktyce zawodowej prowadziła szereg projektów o charakterze innowacyjnym z pogranicza prawa nieruchomości oraz prawa administracyjnego, wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora publicznego, zarówno szczebla samorządowego jak i rządowego.

Aldona Górska włada językiem angielskim.