Aldona
Górska

Radca prawny.
Doradca podatkowy.
Partner.

Aldona Górska

Radca prawny.
Doradca podatkowy.
Partner.

aldona.gorska@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo nieruchomości

prawo podatkowe

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo nieruchomości

prawo podatkowe

Profil

Pracuje jako radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w niestandardowych projektach z wykorzystaniem przepisów prawa unijnego oraz specustaw. Zrealizowała wiele projektów związanych z rynkiem nieruchomości.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa cywilnego i administracyjnego z powodzeniem wykorzystuje na gruncie przepisów prawa podatkowego. Pomaga przedsiębiorcom zidentyfikować konsekwencje podatkowe działań biznesowych.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Jest autorką szeregu wniosków w zakresie uzyskania wiążących interpretacji podatkowych.

W swojej karierze zajmowała się szeroko rozumianym prawem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia badań due diligence, regulacji stanu prawnego nieruchomości, obrotu nieruchomościami czy przygotowaniem kompleksowego procesu inwestycyjnego. Koordynowała i uczestniczyła w badaniach stanu prawnego nieruchomości, w tym w aspektach związanych z konsolidacją spółek.

25.09.2023

Awanse w Zespole SMM Legal

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share