Aldona
Górska

Radca prawny.
Doradca podatkowy.
Partner.

Aldona Górska

Radca prawny.
Doradca podatkowy.
Partner.

aldona.gorska@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo nieruchomości

prawo podatkowe

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo nieruchomości

prawo podatkowe

Profil

Pracuje jako radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w niestandardowych projektach z wykorzystaniem przepisów prawa unijnego oraz specustaw m.in. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Zrealizowała wiele projektów związanych z rynkiem nieruchomości.

 

Doświadczenie

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora energetycznego, komunalnego oraz deweloperskiego. W swojej karierze zajmuje się szeroko rozumianym prawem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia badań due diligence, regulacji stanu prawnego nieruchomości, obrotu nieruchomościami oraz przygotowaniem kompleksowego procesu inwestycyjnego.

Doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa cywilnego i administracyjnego z powodzeniem wykorzystuje na gruncie przepisów prawa podatkowego. Specjalizuje się w identyfikacji konsekwencji podatkowych związanych z prowadzeniem, realizacją lub budowaniem modelu realizacji określonych przedsięwzięć. Pomaga przedsiębiorcom zidentyfikować konsekwencje podatkowe działań biznesowych.

W ramach doradztwa prawnego reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, jak i w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Jest autorem szeregu wniosków w zakresie uzyskania wiążących interpretacji podatkowych.

Obecnie jest wykładowcą na kierunkach związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego zarówno na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz SWPS.

25.09.2023

Awanse w Zespole SMM Legal

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share