Awanse w Zespole SMM Legal

Awanse w SMM Legal są efektem ponadprzeciętnego zaangażowania w najbardziej wymagające projekty prowadzone przez kancelarię oraz wyrazem uznania dla wieloletniej współpracy w ramach organizacji.

W jubileuszowym roku awanse partnerskie otrzymały radca prawny Aldona Górska oraz radca prawny Magdalena Cisowska. Dr Miłosz Malaga awansował na stanowisko Of Counsel.

Mecenas Aldona Górska współpracuje z kancelarią od początku jej istnienia, należy do grona doświadczonych ekspertów, którzy konsekwentnie rozwijają swoją karierę w strukturach kancelarii. Specjalizuje się w niestandardowych projektach z wykorzystaniem prawa unijnego oraz specustaw.

– Awans na stanowisko partnera to ogromne wyróżnienie – mówi r. pr. Aldona Górska. – Z kancelarią jestem związana od dwudziestu lat, więc otrzymanie awansu w roku jubileuszu SMM Legal, poza impulsem zawodowym, ma dla mnie również wymiar emocjonalny. Swoją przygodę w kancelarii rozpoczęłam na studiach – od praktyk zawodowych, przechodząc przez wszystkie etapy ścieżki zawodowej – dodaje.

Mecenas Magdalena Cisowska jest uznaną ekspertką w obszarze prawa konkurencji, fuzji i przejęć oraz zamówień publicznych. Z kancelarią związana jest od 2016 roku.

– Awans mec. Cisowskiej jest wyrazem uznania za niesamowite zaangażowanie w koordynowanie prac interdyscyplinarnych zespołów prawników na wszystkich etapach precedensowych postępowań dotyczących kontroli koncentracji przed Komisją Europejską oraz Prezesem UOKiK. – mówi partner zarządzający Maciej Mataczyński. – Dołączenie do grona Partnerów SMM Legal stanowi również potwierdzenie jej zdolności organizacyjnych i negocjacyjnych – podkreśla.

Dr Miłosz Malaga specjalizuje się w prawie konkurencji i prawie gospodarczym Unii Europejskiej. Współpracuje z kancelarią od 2017 roku. Doświadczenie zawodowe łączy z pracą naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doradza klientom w postępowaniach przed Komisją Europejską, Sądem UE i UOKiK.

Awanse w SMM Legal są wyrazem uznania dla ekspertów, którzy nie boją się wyjść poza przyjęte standardy i podejmowanymi działaniami kreują nową rzeczywistość prawno-biznesową – mówi partner zarządzający Przemysław Maciak. Nie bez znaczenia jest również fakt wieloletniej współpracy – dodaje.

Serdecznie gratulujemy awansów i życzymy sukcesów w dalszym rozwoju!

Limitations raise questions. We provide answers.
Share