Nowy Partner Smm Legal I Szef Departamentu Prawa Zamówień Publicznych – R. Pr. Monika Adamczak

Z problematyką zamówień publicznych w bardzo szerokim zakresie ma do czynienia od 2008 r. W swej działalności eksperckiej zajmowała się zamówieniami sektorowymi oraz problematyką partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach obsługi dużych projektów infrastrukturalnych takich jak budowa stadionów, autostrad, rozbudowa lotnisk, realizacja projektów energetycznych. Prowadziła kompleksową obsługę zarówno wykonawców jak i zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Jest autorką licznych publikacji w miesięcznikach Przetargi Publiczne i Zamówienia Publiczne. Wiedzą praktyczną dzieli się jako doradca oraz realizatorka szkoleń związanych z problematyką zamówień publicznych.

Z uwagi na swą rozległą wiedzę ekspercką i wieloletnie doświadczenie Mecenas Monika Adamczak pokieruje pracami Departamentu Prawa Zamówień Publicznych SMM Legal.

Gratulujemy!

Limitations raise questions. We provide answers.
Share