Precedensowe Zezwolenie Dla Coventry University Wrocław

Zwykle uzyskanie zgody jest proste, ale tylko z perspektywy polskiej uczelni, która przez 5 lat przed złożeniem wniosku prowadziła kształcenie. Poza tym większość polskich uczelni ma charakter akademicki i ustawa przyznaje wówczas wprost prawo do prowadzenia rekrutacji studentów spoza Unii Europejskiej. W przypadku Coventry University Wrocław wyzwaniem było dostosowanie polskiej procedury do sposobu działania filii uczelni zagranicznej.

– Precedensowy charakter polegał na charakterze wnioskodawcy, czyli filii uczelni zagranicznej, która jako pierwsza skorzystała z tej procedury w Polsce – mówi dr Tomasz Lewandowski uczestniczący w pracach nad tym projektem. – Pierwszym etapem było ustalenie z organem stanowiska w zakresie zastosowania tej procedury do takiego podmiotu – dodaje.

Kluczowa w procesie uzyskania zgody była jakość argumentacji prawniczej. Doceniła to m.in. Staż Graniczna, która stanowiła jeden z podmiotów opiniujących wniosek. – Nasza znajomość sektora szkolnictwa wyższego bardzo pomogła nam w wyjaśnianiu charakteru działalności klienta, w szczególności w kontaktach ze Strażą Graniczną, której pracownicy wprost wskazywali, że życzyliby sobie takich standardów w przedmiocie wniosku od wszystkich wnioskodawców – dodaje mec. Mateusz Stańczyk, także zaangażowany w obsługę Klienta.

Wcześniej nasz zespół wspierał Coventry University Wrocław w rejestracji wrocławskiej filii oraz uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o czym pisaliśmy tutaj.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share