Pomogliśmy Orlen Południe S.A. i PGNiG S.A. uzyskać zgodę UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy

27 stycznia 2022 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę, dzięki której nasi klienci będą mogli wspólnie prowadzić działalność w obszarze biometanu. Orlen Południe S.A. obejmie w dedykowanej spółce 51 % udziałów, a PGNiG S.A. 49 %. Przez etap postępowania antymonopolowego oba podmioty przeprowadził zespół ds. prawa konkurencji SMM Legal pod kierunkiem prof. Macieja Mataczyńskiego oraz dra Miłosza Malagi.

– Zamiar przeprowadzenia transakcji podlegał obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa UOKiK i uzyskania zgody na jej przeprowadzenie – tłumaczy kierujący pracami w tym strumieniu dr Miłosz Malaga. – Postępowanie było szczególnie ciekawe, ponieważ wymagało przyjęcia przez Prezesa UOKiK określonego podejścia do działalności w obszarze biopaliw i biokomponentów, tak aby organ antymonopolowy mógł prawidłowo ustalić skutki planowanej transakcji dla konkurencji – precyzuje.

W prace zespołu prawniczego w obszarze koncentracji szczególnie zaangażowani byli: Anna Mathews, Dagmara Dragan i Wojciech Rzepiński, łączący przy tym postępowaniu kompetencje z zakresu prawa konkurencji, prawa energetycznego oraz regulacji dotyczących biopaliw i biokomponentów. Ich praca polegała na opracowaniu zgłoszenia transakcji oraz odpowiedzi na szczegółowe zapytania Prezesa UOKiK, w tym wypracowaniu odpowiedniej kwalifikacji prawnej dla działalności dotyczącej wytwarzania biogazu i biometanu.

– Celem naszych klientów jest rozwój działalności w obszarze biometanu, który wykorzystany w przemyśle lub energetyce mógłby doprowadzić do obniżenia emisyjności polskiego sektora energetycznego – mówi reprezentujący klientów przed UOKiK prof. Maciej Mataczyński. – Wykorzystanie naszego doradztwa prawnego w projektach, które wspierają rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki, tak istotnej w dobie kryzysu klimatycznego, daje nam dodatkową satysfakcję – dodaje.

Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji jest bezwarunkowa. Strony będą teraz pracować nad wdrożeniem transakcji.

– Z ramienia SMM Legal będziemy teraz zapewniać klientom wsparcie przy wypracowaniu struktury i zasad funkcjonowania nowego podmiotu – wyjaśnia dr Jan Stranz, który kieruje pracami zespołu korporacyjnego.  – Efektem zamykającym ten etap powinna być wynegocjowana i zawarta umowa inwestycyjna – kończy.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share