Kolejny Innowacyjny Program NCBR Ze Wsparciem SMM Legal

Celem programu jest uzyskanie innowacyjnej technologii magazynowania wodoru, przy umożliwieniu wykonawcom jak największej swobody w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Projekt jest realizowany w formule problem-driven research, zgodnie z którą zamawiający nie określa ściśle przedmiotu zamówienia, ale sam problem, który przedstawia do rozwiązania wykonawcom. Dzięki tej formule w postepowaniu mogą uczestniczyć wszelkie podmioty, które mają pomysł na rozwiązanie postawionego przed nimi zadania, niezależnie od sposobu w jaki do niego dojdą, co prowadzi do większej konkurencyjności postępowania i innowacyjności rozwiązań.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share