Wypowiedź Senior Partnera Smm Legal Dr Hab. R. Sikorskiego Dla Financial Times W Sprawie Wykonywania Umów Cpa Przez Energa-Obrót S.A.

Artykuł cytuje Senior Partner SMM Legal – dr hab. Rafał Sikorski, kierujący zespołem prawników odpowiedzialnym za te postępowania. Mec. Sikorski przypomniał, że podstawą zaprzestania wykonywania umów CPA przez ENERGA było uznanie, że umowy te są nieważne z mocy prawa, w związku z naruszeniem przy ich zawieraniu przepisów o zamówieniach publicznych. Przypomniał także, że prawnicy analizowali sytuację związaną z umowami CPA w szerszym kontekście, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania klauzul adaptacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z całym tekstem:

https://www.ft.com/content/a26dda50-af3b-11e7-aab9-abaa44b1e130

Limitations raise questions. We provide answers.
Share