Kompleksowe Wsparcie Prawne SMM Legal Przy Największym W Polsce Projekcie Wdrażającym Elektomobilność (2 Mld Pln)

Celem programu na rzecz „Bezemisyjnego transportu publicznego” jest intensyfikacja procesu wdrażania nowoczesnych rozwiązań w obszarze transportu miejskiego. Program służy realizacji strategii Europa 2020 oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które za priorytet uznają przejście na gospodarkę niskoemisyjną, modernizację transportu i propagowanie efektywności energetycznej. Program realizuje nowe podejście NCBiR do prowadzenia polityki innowacyjnej państwa oraz do udzielania zamówień publicznych, w którym podmiot publiczny odrzucając rolę biernego odbiorcy, aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami i wpływa zgodnie z aktualnymi celami strategicznymi na kształt rynku. Ambitnym celem Programu jest powstanie koła zamachowego dla działalności innowacyjnej w sektorze transportu publicznego.

4 kwietnia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że do postępowania w ramach programu „Bezemisyjny Transport Publiczny” zgłosiło się 9 wykonawców, zarówno podmioty samodzielne jak i konsorcja. Złożenie wniosków zamyka pierwszy etap działań NCBiR. Centrum, wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego i spółkami komunalnymi, ogłosiło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego na opracowanie i dostawę bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego. Wykonawcy startujący w postępowaniu, po zakwalifikowaniu do zawarcia umowy,  będą prowadzić prace badawczo-rozwojowe w celu rozwiązania określonego problemu praktycznego. Następnie po kilkustopniowej selekcji wybrane zostanie  najlepsze rozwiązanie, które zostanie wykorzystane w pojazdach produkowanych na rzecz samorządów i spółek komunalnych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share