Członkowie Zarządu Międzynarodowej Spółki Uniewinnieni Po 10 Latach

Proces sądowy toczył się w Brodnicy od czerwca 2010 r. i był wyjątkowo skomplikowany. W jego trakcie odbyło się kilkadziesiąt posiedzeń. Sprawa dotyczyła podmiotów z polskim, niemieckim i francuskim kapitałem. Jej istotnym elementem był również spór o znak towarowy „Drescher”.  Nasi Klienci, obywatele francuscy będący członkami zarządu spółki Drescher Polska, zostali oskarżeni o niegospodarność i wyrządzenie spółce szkody znacznych rozmiarów.

– To duża satysfakcja, kiedy 10 lat sądowej batalii w obronie Klientów kończy się uniewinnieniem – mówi adwokat Przemysław Maciak, Partner Zarządzający SMM Legal. – Trudności dodawał międzynarodowy charakter procesu, ale takie sprawy są solą zawodu adwokata – dopowiada.

– Sąd przekonała nasza argumentacja, że oskarżeni nie mieli zamiaru wyrządzenia szkody spółce – wyjaśnia jeden z obrońców, adwokat Krzysztof Urbańczak, współkierujący departamentem prawa karnego gospodarczego w SMM Legal. – Udało nam się udowodnić, że działaniami Klientów kierowały wyłącznie motywy utrzymania renomy marki „Drescher” będącej synonimem najwyższej jakości w branży produkcji papieru – dodaje.

Wyrok z 22 września uniewinnia Klientów SMM Legal od wszystkich zarzucanych im czynów. Jest to na razie wyrok nieprawomocny. W trakcie procesu współpracowaliśmy również z paryskim adwokatem Klientów.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share