Artykuł Mec. Joanny Matczuk I Mec. Magdaleny Michalskiej W Rzeczpospolitej

Publikacja porusza niezwykle istotny problem, analizując możliwość wystąpienia odpowiedzialności po stronie m.in. podmiotu profesjonalnego z tytułu naruszenia praw autorskich poprzez linkowanie. W artykule zostało przedstawione stanowisko TSUE w tej sprawie. Publikacja prezentuje także linię orzeczniczą polskich sądów ze szczególnym uwzględnieniem wpływu jurysdykcji unijnej.

Zapraszamy do lektury artykułu: http://www.rp.pl/Opinie/301119985-Linkowanie-a-prawo-autorskie.html#ap-1

Limitations raise questions. We provide answers.
Share