SMM Legal Partnerem Prawnym Envicon Water 2018

W trakcie Kongresu dr Jędrzej Bujny zaprezentował referat pt. „Ramy prawne gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi – GOZ ante portas”. Podczas swojego wystąpienia eksperckiego przedstawił wyzwania związane z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych w kontekście przyjętego przez Parlament Europejski i Radę pakietu zmian legislacyjnych, określanego mianem pakietu w sprawie Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Envicon Water jest jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych w całości problemom i wzywaniom branży wodociągowo – kanalizacyjnej. Jak co roku Kongres był miejscem spotkań nie tylko przedstawicieli świata nauki, ale także polityki i biznesu. Wśród gości kongresu znaleźli się m.in. wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska, Kazimierz Kujda – prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Károly Kovács – były prezydent  Europejskiego Stowarzyszenie Wody (EWA) i Prezes Węgierskiego Stowarzyszenia Wody, Krystian Szczepański z Instytutu Ochrony Środowiska, liczni reprezentanci środowisk naukowych, przedstawiciele sektora wodnego z Niemiec, Bułgarii i Włoch oraz polskich przedsiębiorstw.

Szczegółowa relacja z Encivon Water 2018 dostępna jest na Portalu Komunalnym: https://portalkomunalny.pl/envicon-water-2018-swieto-branzy-wod-kan-rozpoczyna-sie-w-bydgoszczy-375502/

Poniżej także mała fotorelacja z wydarzenia. Zdjęcia udostępnione przez Wydawnictwo ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu:

Limitations raise questions. We provide answers.
Share