SMM Legal Doradza MTP Przy Realizacji Konferencji Klimatycznej COP24

Decyzja o powierzeniu Targom przygotowań do szczytu klimatycznego zapadła w drodze postępowania przeprowadzonego przez Ministerstwo Środowiska w oparciu o przepisy tzw. specustawy (ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zamian klimatu (Dz. U. z 2018 r. poz. 319)).

COP24 czyli 24 sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach, a w wydarzeniu weźmie udział blisko 30 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu. Towarzyszyć jej będą wydarzenia o charakterze naukowym, społecznym, komercyjnym, będące forum prezentacji i wymiany pomysłów, innowacji, strategii i rozwiązań na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Międzynarodowe Targi Poznańskie odpowiadają za organizację logistyczną wydarzenia, zajmując się m.in. budową tymczasowych sal konferencyjnych, oznakowaniem terenu konferencji, budową i obsługą systemu komputerowego, teleinformatycznego i energetycznego na potrzeby wydarzenia.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia w praktyce. Tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Polecamy informacje na stronach MTP oraz Ministerstwa Środowiska:

https://www.mtp.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/mtp-zorganizuj%C4%85-cop24-w-katowicach/

https://www.mos.gov.pl/cop24/szczegoly/news/ministerstwo-srodowiska-wybralo-operatora-logistycznego-konferencji-cop24-1/

Limitations raise questions. We provide answers.
Share