Dr Tomasz Lewandowski W Gronie Recenzentów Projektu Onz Dot. Ochrony Praw Obrońców Praw Człowieka

Global Survey zostanie zaprezentowany Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ przez Specjalnego Sprawozdawcę ONZ ds.sytuacji obrońców praw człowieka w ramach obchodów 20-lecia przyjęcia Deklaracji ONZ o Prawach i Obowiązkach Osób, Grup i Instytucji Społecznych na rzecz Rozpowszechniania i Ochrony Powszechnie Uznawanych Praw Człowieka i Podstawowych Swobód z 1998 r. Będzie obejmował charakterystykę sytuacji obrońców praw człowieka w ponad 150 państwach, w tym w Polsce.

Koordynatorem projektu jest Human Rights Defender Hub działający w ramach Centre for Applied Human Rights przy Uniwersytecie w Yorku.

Więcej informacji na stronie: https://www.york.ac.uk/cahr/news/news-2018/

Limitations raise questions. We provide answers.
Share