Doradztwo Smm Legal Przy Największym W Polsce Postępowaniu Uzp

Postępowanie prowadzone jest w ramach Programu Bezemisyjnego Transportu Publicznego i obejmuje prace badawczo-rozwojowe, w ramach których zostaną opracowane innowacyjne pojazdy transportu publicznego, a następnie zakup tych pojazdów przez podmioty samorządowe zaangażowane w Program. Wartość zamówienia przekracza kwotę 2 mld zł, co czyni je największym w Polsce postępowaniem prowadzonym w trybie partnerstwa innowacyjnego.

W dniu 3 stycznia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu w tym postępowaniu. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 28 lutego 2018 r. Więcej informacji na temat postępowania znajduje się na stronach internetowych NCBR:

– w głównych aktualnościach:http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5830,innowacje-na-zamowienie-ncbr-uruchomil-partnerstwo-innowacyjne.html

– w BIP: http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/#akapit116

– w zakładce programu BTP: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/emobility/aktualnosci/art,5828,wszczecie-postepowania-bezemisyjny-transport-publiczny-w-trybie-partnerstwa-innowacyjnego.html

– na stronach Ministerstwa: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/2-2-mld-zl-na-nowoczesne-bezemisyjne-autobusy-dla-polskich-miast.html

Limitations raise questions. We provide answers.
Share