Zabezpieczamy prawnie kluczowy etap fuzji PKN Orlen S.A. z Grupą LOTOS S.A.

2 czerwca PKN Orlen S.A. i Grupa LOTOS S.A. ogłosiły plan połączenia spółek. To jeden z ostatnich prawnych kamieni milowych największej fuzji w historii polskiego rynku kapitałowego. Eksperci SMM Legal, mecenas Tomasz Jaranowski oraz dr Izabela Jackowska, przygotowali ten etap od strony prawnej. Pracami zespołu kierował nasz Partner Zarządzający – prof. Maciej Mataczyński.

– Plan połączenia to dokument, w którym łączące się spółki uzgadniają szczegółowo sposób, w jaki to zrobią, w szczególności określając tzw. parytet wymiany akcji – wyjaśnia mecenas Tomasz Jaranowski, Partner SMM Legal odpowiedzialny za przygotowanie projektu tego dokumentu.

Zgodnie z ogłoszonym planem PKN Orlen S.A. ma przejąć cały majątek Grupy LOTOS S.A. W zamian za to akcjonariusze Grupy LOTOS otrzymają akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen. Aby plan wszedł w życie, potrzebna jest jeszcze zgoda akcjonariuszy obu łączących się podmiotów. Jest ona wyrażana podczas walnych zgromadzeń w drodze uchwały o połączeniu spółek.

Połączenie planowane jest na sierpień 2022 roku.

– Trwający od ponad czterech lat proces połączenia wkracza w decydującą fazę – mówi prof. Maciej Mataczyński, koordynujący projektem od samego początku. – O losach połączenia zadecydują teraz na walnych zgromadzeniach akcjonariusze PKN Orlen i Grupy LOTOS – podsumowuje.

Zespół ekspercki SMM Legal wspiera PKN Orlen S.A. w procesie połączenia obu spółek od samego początku, uzyskując po drodze precedensowe zgody Komisji Europejskiej na jej przeprowadzenie.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share