Pierwsza Brytyjska Uczelnia W Polsce. Sukces Klienta Przy Wsparciu Prawników SMM Legal

– Otwarcie filii uczelni zagranicznej w Polsce wymaga zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przeprowadzenia rejestracji placówki w Polsce – mówi adwokat Mateusz Stańczyk koordynujący prace po stronie SMM Legal. – Nasz Klient stanął przed wyzwaniem procedury praktycznie nie stosowanej w Polsce, utrudnianej wyjątkowym naukowo – komercyjnym charakterem działalności uczelni wyższej. Dzięki sprawnej współpracy z organami zaangażowanymi w proces, przy wsparciu prawnym naszego zespołu projekt udało się zakończyć sukcesem. Pokazuje to, że ta droga jest dostępna również dla innych międzynarodowych inicjatyw edukacyjnych w Polsce  – dodaje.

Proces formalno – prawny obejmował w pierwszej kolejności ocenę wiarygodności i potencjału uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w konsultacji z Ministrem Spraw Zagranicznych i Polską Komisją Akredytacyjną. Kolejnym etapem była rejestracja oddziału Uczelni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak zakłada Coventry University, filia będzie oferować studia uniwersyteckie w systemie brytyjskim prowadzone w języku angielskim. Planuje współpracować z lokalnymi pracodawcami. W ten sposób pomoże swoim studentom lepiej dostosować się do biznesowej rzeczywistości i zwiększyć ich szanse zatrudnienia.

– To idea bliska filozofii SMM Legal – mówi nasz Partner Zarządzający prof. Maciej Mataczyński. – Sami wywodzimy się ze środowiska akademickiego i doskonale poznaliśmy potrzeby sektora nauki. Z drugiej strony jako świadomy pracodawca dajemy szansę młodym adeptom prawa na skonfrontowanie wiedzy ze studiów z rzeczywistością biznesową. Przykładem może być chociażby ostatnio uruchomiony projekt edukacyjny z SWPS – dodaje.

Uniwersytet Coventry to uczelnia z blisko dwustuletnią tradycją. Należy do grona 100 najlepszych uczelni w Europie pod względem jakości i warunków nauczania. W kategorii relacji ze studentami plasuje się w pierwszej trójce w Europie.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share