Nowa Publikacja Prof. UAM Dra Hab. Macieja Mataczyńskiego

To monografia poświęcona węzłowym problemom związanym z pojęciem siedziby spółki w prawie prywatnym międzynarodowym. Uwzględnia perspektywę prawa unijnego oraz polskiego prawa kolizyjnego i handlowego. Składa się z czterech rozdziałów poświęconych następującym kwestiom:

  • kolizyjnoprawnemu pojęciu osoby prawnej, w tym analizie łącznika siedziby statutowej;
  • transgranicznemu przeniesieniu siedziby statutowej polskiej spółki handlowej zagranicę z perspektywy swobody przedsiębiorczości;
  • transgranicznemu przeniesieniu spółki handlowej do Polski, z uwzględnieniem ekwiwalencji pojęć oraz konieczności dostosowania statutu do wymogów prawa obcego;
  • wpływowi wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-106/16 w sprawie Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o. w likwidacji na pojęcie siedziby spółki w prawie prywatnym międzynarodowym.

Współautorem tekstu poświęconego transgranicznemu przeniesieniu spółki handlowej do Polski jest Maksymilian Saczywko – Senior Associate w SMM Legal, a za redakcję publikacji odpowiedzialna jest Aleksandra Guminiak – Associate w SMM Legal. Praca ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM.

http://press.amu.edu.pl/pl/component/k2/item/4761-seat-of-the-company-in-private-international-law-selected-issues.html

Limitations raise questions. We provide answers.
Share