Pkn Orlen S.A. Ogłosił Wezwanie Na Sprzedaż Pozostałych Akcji Energa S.A.

Nasz zespół prawa korporacyjnego kontynuuje wsparcie PKN ORLEN S.A. w procesie ukierunkowanym na przejęcie kontroli kapitałowej nad ENREGA S.A.

Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (tzw. wezwanie delistujące).

– Wsparliśmy Klienta w opracowaniu treści wezwania oraz w przygotowaniu dokumentacji korporacyjnej – wyjaśnia radca prawny SMM Legal Tomasz Jaranowski. – Nasza pomoc objęła też sprawy związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez Klienta – dodaje.

Nad sprawą po stronie kancelarii pracują także m.in. Adrian Rycerski oraz Aleksandra Rudnicka.

Przypominamy, że prawnicy SMM Legal zapewniali również wsparcie w ramach poprzedniego wezwania ogłoszonego przez PKN ORLEN S.A. do zapisywania się na sprzedaż akcji ENERGA S.A.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share