Wsparcie prawne SMM Legal przy ostatnim procesie dezinwestycyjnym warunkującym fuzję PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

Ostatni proces dezinwestycyjny w obszarze rynku logistyki paliw oraz rynku asfaltów zakończył się 7 kwietnia 2023 r. PKN ORLEN S.A. zrealizował strukturalne środki zaradcze wynikające z decyzji Komisji Europejskiej wyrażającej warunkową zgodę na koncentrację z Grupą LOTOS S.A. Nasz zespół ekspercki do końca czuwał nad realizacją tego projektu. To etap wieńczący cały proces związany z największą fuzją na polskim rynku energetycznym.

– Z uwagi na liczbę podmiotów objętych transakcją: LOTOS Terminale S.A., LOTOS Infrastruktura S.A., RCEkoenergia Sp. z o.o., Uni-Bitumen Sp. z o.o., oraz konieczność wdrożenia nowego modelu operacyjnego i sposobu funkcjonowania spółki wiodącej, tj. LOTOS Terminale S.A., ta dezinwestycja była najbardziej złożonym elementem środków zaradczych – podsumowuje r.pr. Tomasz Jaranowski, zaangażowany w prace eksperckiego zespołu SMM Legal.

Zespół naszych prawników pomógł przeprowadzić wewnątrzgrupową restrukturyzację wskazanych powyżej spółek, wspierając przy tym procesy ukierunkowane na przeprowadzenie transakcji oraz funkcjonowanie tych podmiotów po jej przeprowadzeniu.

– Dokonaliśmy przeglądu i zmian w zakresie regulacji kontraktowych, inwentaryzacji decyzji administracyjnych, ich przeniesienia oraz pozyskania nowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności przez LOTOS Terminale S.A. – tłumaczy dr Kinga Dziennik, która koordynowała prace interdyscyplinarnego zespołu. – Był to bardzo żmudny i pracochłonny etap prac, wymagający od nas doskonałej współpracy z Klientem – ocenia.

Naszym zadaniem było także kompleksowe zabezpieczenie prawnych aspektów wniesienia aportem 4 baz paliw PKN ORLEN do LOTOS Terminale oraz udziałów spółki Uni-Bitumen, prowadzącej zakłady produkcji asfaltu w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle, wydzielone z Rafinerii Gdańskiej.

Obsługę całości procesu zapewniał kilkunastoosobowy multidyscyplinarny zespół ekspertów SMM Legal. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy przygotowywał i negocjował dokumentację prawną, a także wspierał spółki w kontaktach z organami. Prace w zakresie utworzenia i funkcjonowania LOTOS Terminale S.A. jako niezależnego operatora logistycznego oraz związane z aspektami transakcyjnymi we współpracy z Kancelarią Rymarz Zdort Maruta koordynowali Partner Kancelarii radca prawny Tomasz Jaranowski, dr Kinga Dziennik oraz dr Izabela Jackowska. Nad podziałem Rafinerii Gdańskiej oraz przygotowaniem spółki Uni-Bitumen do dezinwestycji czuwał Partner kancelarii adwokat Marcin Czarnecki.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share