Kluczowy Etap Fuzji PKN ORLEN I Grupy LOTOS – Wniosek Koncentracyjny W Komisji Europejskiej

Planowane połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS uznawane jest za największą fuzję w historii polskiej gospodarki. Jej celem jest stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym. Zgodę na połączenie obu firm musi wyrazić Komisja Europejska, która zbada, czy w efekcie koncentracji nie dojdzie do zaburzenia konkurencji rynkowej. To najważniejszy moment fuzji poprzedzony działaniami prenotyfikacyjnymi, które trwały ponad 1,5 roku.

– PKN ORLEN i Grupa LOTOS działają na wielu rynkach wspólnych. Naszym celem jest przekonanie Komisji Europejskiej, że zaproponowany model transakcji spowoduje, że fuzja będzie zgodna z prawem konkurencji – podsumowuje kierujący zespołem obsługującym ten proces prof. Maciej Mataczyński, Partner Zarządzający kancelarii SMM Legal.

Podczas złożenia wniosku w Brukseli Klienta wspierał zespół SMM Legal. – Jesteśmy dumni, że aktywnie i wielowymiarowo uczestniczymy w tak istotnej transakcji dla polskiej gospodarki – podkreśla drugi z Partnerów Zarządzających, adwokat Przemysław Maciak. – Nad sprawą pracuje interdyscyplinarny zespół prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach. Wybór SMM Legal jako kompleksowego doradcy w tym procesie potwierdza, że posiadamy wszechstronne kompetencje oraz wysokiej klasy specjalistów, którzy nie boją się trudnych wyzwań – dodaje.

Złożony w środę 3 lipca wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

Przy zgłoszeniu fuzji do Komisji Europejskiej kancelaria SMM Legal działała w konsorcjum z dwoma brukselskimi kancelariami EUCLID i GIDE.

Wcześniej informowaliśmy o nawiązaniu współpracy z PKN ORLEN i zakresie usług SMM Legal w tej historycznej transakcji.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share