Specjalistki Smm Legal Wyjaśniają W Dzienniku Rzeczpospolita Jak Skutecznie Obronić Autorski Pomysł

Na podstawie wybranego orzecznictwa sądów polskich autorki poruszają kwestie rozróżnienia niechronionych pomysłów należących do domeny publicznej od wyrażeń twórczych, podlegających ochronie prawnoautorskiej. Tekst odnosi się także do trudności, jakie wiążą się z ochroną pomysłów, a autorki wskazują rozwiązania możliwej ochrony w ramach prawa własności przemysłowej czy przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Artykuł dostępny jest pod poniższym adresem: http://archiwum.rp.pl/artykul/1335241-W-jaki-sposob-mozna-skutecznie-obronic-autorski-pomysl.html

Zachęcamy do lektury!

Limitations raise questions. We provide answers.
Share