Wsparcie SGB-Bank S.A. w pierwszym w Polsce wdrożeniu nowego instrumentu kapitałowego AT1 i uzyskaniu zgody KNF

Prawnicy SMM Legal z departamentu prawa finansowego i bankowego z sukcesem zakończyli pionierski na polskim rynku proces uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zastosowanie nowego instrumentu kapitałowego, czyli zakwalifikowanie udzielonych Bankowi pożyczek podporządkowanych do funduszy własnych, co znacząco wzmocniło współczynniki kapitałowe banku. Wdrożenie tego rozwiązania przyczynia się do wzrostu potencjału ekonomicznego banków spółdzielczych, co wprost przekłada się na oferowanie klientom nowoczesnych produktów bankowych.

Tym samym SGB-Bank S.A., jako pierwszy bank w Polsce, zastosował nowy instrument kapitałowy AT1, który za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego pozwolił na wzmocnienie funduszy własnych oraz wzrost wskaźnika dźwigni finansowej i MREL-TEM (minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych). W inicjatywę wykorzystania instrumentów AT1 zaangażowały się 164 banki spółdzielcze, co stanowi 94% Grupy SGB.

Wyzwanie stanowiło przede wszystkim przygotowanie umów oraz regulaminów niezbędnych w procesie i dostosowanie ich do nowych przepisów umożliwiających zastosowanie instrumentów AT1, które to regulacje do polskiego porządku prawnego weszły w życie z dniem 1 października 2023 roku – podkreśla adw. dr Adrian Rycerski, kierujący departamentem prawa finansowego i bankowego w kancelarii.

Sukces ten jest skutkiem wielomiesięcznej oraz wymagającej, ale i doskonałej współpracy z naszym Klientem, którego działalność wspieramy już od ponad dekady – mówi partner zarządzający Przemysław Maciak. – Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest wpisane w DNA naszego Zespołu. Nie boimy się realizowania innowacyjnych projektów, których podstawą są nowo wprowadzane do porządku prawnego przepisy – dodaje.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie oraz możliwość pracy przy tak satysfakcjonującym projekcie!

Zespół Kancelarii SMM Legal, który wspierał SGB-Bank S.A.: adw. dr Adrian Rycerski, adw. Maciej Tulwin, r. pr. dr Jan Stranz, aplikant radcowski Adam Karmoliński.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share