Wniosek Koncentracyjny Pkn Orlen S.A. Dotyczący Przejęcia Kontroli Kapitałowej Nad Energa S.A. W Komisji Europejskiej

Aby mogło dojść do przejęcia kontroli kapitałowej, potrzebna jest między innymi zgoda Komisji Europejskiej. Złożony wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

– Komisja Europejska zbada teraz, czy w efekcie przejęcia nie dojdzie do zaburzenia konkurencji na żadnym z rynków – mówi dr Miłosz Malaga odpowiedzialny za wsparcie prawne SMM Legal w obszarze prawa konkurencji.

– Nasze zadanie polegało na opisaniu działalności PKN ORLEN i Grupy ENERGA na określonych rynkach właściwych – wyjaśnia mecenas Magdalena Cisowska pracująca w tym zespole projektowym. – Następnie musieliśmy przedstawić stosowną argumentację dotyczącą wpływu planowanej transakcji na konkurencję na tych rynkach – dodaje.

O pierwszym etapie postępowania w tej sprawie informowaliśmy w grudniu 2019 r. Wówczas wsparcie prawne SMM Legal obejmowało obsługę korporacyjną oraz w obszarze prawa konkurencji. Nasi eksperci reprezentują Klienta w postępowaniu przed Komisją Europejską.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share