Kancelaria SMM Legal uczestnikiem XXXIII Forum Gospodarczego w Karpaczu

Jednym z tegorocznych motywów przewodnich trwającego XXXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest transformacja energetyczna.

Na zaproszenie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej adw. Mateusz Stańczyk wraz z innymi panelistami debaty „Zielona Energia – zależności motoryzacji i energetyki” rozmawiał o wyzwaniach związanych z postulatami zeroemisyjności produkcji i produktów, oczekiwaniach przemysłu wobec prowadzonej polityki energetycznej oraz o utrzymaniu i przyciągnięciu inwestorów do Polski.

W obliczu nadchodzących przemian w branży motoryzacyjnej niezwykle istotne jest efektywne partnerstwo między różnymi podmiotami, takimi jak przemysł, władze lokalne, rząd, firmy energetyczne i legislator – podkreśla adw. Mateusz Stańczyk.

Pozostali uczestnicy konferencji zgodnie wskazują na konieczność współpracy wszystkich podmiotów, jako na warunek sprostania ekologicznym standardom i unijnym normom.

Jednym z omawianych w ramach Forum Gospodarczego tematów było również wykorzystanie w przemyśle wodoru, jako paliwa alternatywnego.

W lipcu 2023 r. Mecenas Stańczyk jako ceniony ekspert opracował wraz z zespołem SMMLegal rekomendację dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącą wsparcia rozwoju produkcji zielonego i niskoemisyjnego wodoru. W wyniku prac prac podgrupy roboczej Porozumienia Wodorowego powstała rekomendacja uwzględniająca stanowisko przedstawicieli przemysłu, sektora finansowego i instytucji publicznych.

Zastosowanie wodoru w przemyśle jest również tematem, jaki poruszamy w ramach jednego z odcinków podcastu SMM Leagl Talks

Limitations raise questions. We provide answers.
Share