Wyróżnienie dla Zespołu SMM Legal za pracę przy Porozumieniu Wodorowym

W ramach działań podgrupy roboczej Porozumienia Wodorowego, byliśmy liderami zespołu i głównymi twórcami rekomendacji dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącej wsparcia rozwoju produkcji zielonego i niskoemisyjnego wodoru. Praca naszych ekspertów została doceniona – adw. Mateusz Stańczyk otrzymał imienne wyróżnienie od Ministra Zyski.

Efektem koordynowanych przez mecenasa Stańczyka prac jest rekomendacja, uwzględniająca stanowisko przedstawicieli przemysłu, sektora finansowego i instytucji publicznych, która w postępującej transformacji energetycznej przyczyni się do rozwoju gospodarki wodorowej.

Projekt koordynowany był przez mecenasa Stańczyka, we współpracy z Aleksandrą Wałach, dr Marcinem Trupkiewiczem i adw. Piotrem Szwarcem.

Gratulujemy!

Limitations raise questions. We provide answers.
Share