Partner Smm Legal Adwokat Dr Hab. Rafał Sikorski Profesorem Uam

Profesor Rafał Sikorski jest uznanym nie tylko w Polsce, ale i wśród zagranicznych specjalistów ekspertem prawa własności intelektualnej, autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa konkurencji oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Tylko w ubiegłym roku gościł z prelekcjami na kilku znamienitych konferencjach międzynarodowych, zapraszany jako jeden z nielicznych polskich ekspertów do tego prestiżowe grona specjalistów tej dziedziny prawa. W październiku 2017 r. wystąpił na Uniwersytecie w Wellington w Nowej Zelandii z wykładem pt. "Searching for Optimal Response to PAEs’ Excessive Enforcement Practices w ramach XXXVI corocznego międzynarodowego kongresu naukowego organizowanego przez ATRIP tj. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Wykładowców i Badaczy Prawa Własności Intelektualnej. W marcu 2017 r. uczestniczył jako ekspert w seminarium poświęconemu roszczeniom przysługującym uprawnionym z patentów na Uniwersytecie Arizona w Phoenix w ramach międzynarodowego projektu poświęconego ochronie praw patentowych International Patent Remedies for Complex Products (INPRECOMP) będącego kontynuacją jesiennego warsztatu, który miał miejsce w King’s College w Londynie. Także w marcu 2017 r. dzięki nowoczesnym środkom komunikacji na odległość uczestniczył również w konferencji na Uniwersytecie National Law University of India w Bangalore, gdzie zaprezentowany został jego wykład pt. Patent Law Injunctions in EU Law. Uczestnikami konferencji byli m.in. sędziowie Sądu Najwyższego w Indiach oraz przedstawiciele tamtejszych uniwersytetów.

W Kancelarii SMM Legal prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski kieruje departamentem własności intelektualnej, doradzając klientom kancelarii w sporach oraz transakcjach z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa konkurencji.

Gratulujemy!

Limitations raise questions. We provide answers.
Share