Smm Legal W Imieniu Grupy Energa Wytacza Precedensowe Postępowania Sądowe I Arbitrażowe

Przedmiotem ww. postępowań będzie ustalenie nieważności umów (nieistnienia wynikających z nich stosunków prawnych), które zostały zawarte przez ENERGA-Obrót S.A. z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Kancelaria stoi na stanowisku, że umowy te są nieważne z uwagi na naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. Według szacunków Grupy Energa, tylko w 2018 r. zaprzestanie wykonywania wskazanych umów ma przynieść spółce ok. 110 mln zł, przy czym przewidywane oszczędności w całym okresie ich obowiązywania szacuje się na sumę 2,1 mld zł.

Seria pozwów o stwierdzenie nieważności umów na zakup tzw. zielonych certyfikatów jest jedną z największych batalii sądowych w 2017 r. w Polsce. Świadczy o tym nie tylko wielka wartość przedmiotu sporu, ale także ich precedensowy charakter. Nad projektem od 2 miesięcy intensywnie pracuje zespół 25 prawników SMM Legal, pod kierownictwem wybitnych ekspertów: dr. hab. Rafała Sikorskiego LL.M. oraz dr. Pawła Łąckiego.

https://ir.energa.pl/pr/368502/wszczecie-przez-grupe-energa-postepowan-sadowych-i-arbitrazowych-dotyc

http://www.rp.pl/Energianews/309119869-Pomorska-Energa-walczy-z-wiatrakami-o-miliardy.html#ap-2

http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/energa-uniewaznimy-22-zielone-certfyfikaty/hd5js5x

http://www.parkiet.com/Energetyka/309119958-Energa-chce-uznania-niewaznosci-umow-na-certyfikaty-Zyska-21-mld-zl.html

http://m.bankier.pl/wiadomosc/ENERGA-S-A-Wszczecie-przez-Grupe-ENERGA-postepowan-sadowych-i-arbitrazowych-dotyczacych-umow-ramowych-sprzedazy-praw-majatkowych-wynikajacych-ze-swiadectw-pochodzenia-7542486.html

Limitations raise questions. We provide answers.
Share