Prof. Mataczyński Prelegentem X Europejskiego Kongresu Gospodarczego W Katowicach

Prof. Mataczyński jest prelegentem w ramach dwóch sesji. Pierwsza z nich to „Strategia dla polskiej energetyki. Bezpieczeństwo i biznes”. To panel dyskusyjny poświęcony strategii dla polskiej energetyki, w  szczególności dla sektora paliwowego. Debata zaproszonych gości zostanie poprzedzona wystąpieniem ministra Krzysztofa Tchórzewskiego – w jej ramach poruszany będzie temat połączenia PKN Orlen z grupą Lotos, które uznawane jest za największą fuzję w historii polskiej gospodarki. SMM Legal została wybrana do świadczenia kompleksowego doradztwa prawnego w tym procesie.

W dniu dzisiejszym prof. Mataczyński weźmie także udział w drugiej sesji: „Energetyka w Europie. Dylematy i wyzwania”. Jej celem jest prezentacja kluczowych kwestii składających się na aktualny obraz i perspektywy rozwojowe europejskiej energetyki. Paneliści będą omawiać politykę energetyczną UE – jej aktualne cele, stan realizacji, obowiązujące i przygotowywane regulacje oraz ich znaczenie dla rozwoju energetyki.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share